អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកលក់ (កម្មវិធី) (លេខកូដការងារ: 6001)
Sales Consultant (Programs) (Job Code: 6001)

ការពិពណ៌នាការងារ:

សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងអាស៊ីបូព៌ា (EAMU) គឺជាសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឯកជនចុងក្រោយបំផុតដែលត្រូវបានអនុម័តនិងអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់នូវកម្មវិធីនិងវគ្គសិក្សាដែលទទួលស្គាល់ជាសាកលសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅចុងឆ្នាំ 2019 បច្ចុប្បន្ននេះសាកលវិទ្យាល័យកំពុងរៀបចំជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានលក្ខណៈសមរម្យនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញមុខតំណែងការសិក្សានិងក្រៅពីការសិក្សា។

ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារនៅក្នុងបរិយាកាសការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យ យើងខ្ញុំជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតរបស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញមុខតំណែងដូចខាងក្រោម:​

    ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ (៤នាក់)

 

Job Description:

East Asia Management University (EAMU) is the latest private international university to be approved and authorised by the national State government to deliver globally recognised university programs and courses for the benefits of our Cambodian people and nation’s economy and developments. Expected to commence operations in late 2019, the university is currently conducting a series of hiring to recruit suitable and qualified candidates to fill both academic and non-academic positions.

If you are looking for a position in a university working environment, we will be your best choice! We are looking for qualified candidates to fill the position below:

 • Sale Consultants (4)

 

ទំនួលខុសត្រូវការងារនិងភារកិច្ច:

    ជួយនាយកកម្មវិធីនៃការចុះឈ្មោះក្នុងដំណើរការយ៉ាងរលួននៃដេប៉ាតឺម៉ង
    ទទួលខុសត្រូវចំពោះការលក់និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សា / វគ្គសិក្សាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសអោយ​សិស្ស
    ផ្តល់ការពិគ្រោះអំពីកម្មវិធីសិក្សា ផ្តល់ដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងចុះឈ្មោះសិស្សចូលក្នុងកម្មវិធីឬ វគ្គសិក្សា
    សម្រេចបាននូវបរិមានចុះឈ្មោះប្រចាំខែដែលបានកំណត់និងផ្តល់នូវការចុះឈ្មោះសិស្សចូលរៀនប្រចាំថ្ងៃ
    អនុវត្តសកម្មភាពនាំមុខនិងទីផ្សារដូចជាពិព័រណ៍អប់រំនិងទិដ្ឋភាពទូទៅ
    សម្របសម្រួលការដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់សិស្សនិងដំណើរការចុះឈ្មោះចូលរៀន

 

Job Responsibilities and Duties:

 • Assist the Head of Program Admissions in the smooth functioning of the department
 • Responsible for the sales and promotion of designated academic programs/courses to students
 • Provide program consultation, offer professional advice & enrol students into the programs/courses
 • Achieve monthly quota & provide daily student enrolment returns
 • Carry out leads generation and marketing activities such as education fairs and previews
 • Facilitate student application and enrolment process

តម្រូវការការងារ:​

    លក្ខណសម្បត្តិ: សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ។ បេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យអប់រំនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍។
    ត្រូវចេះស្ទាត់ជំនាញទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសហើយអាចបកប្រែឯកសារជាផ្លូវការរវាងភាសាទាំងពីរ។
    មានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់និងអាចធ្វើការដោយឯករាជ្យដើម្បីសំរេចគោលដៅ
    ក្រមសីលធម៌ការងារខ្លាំង ការទទួលខុសត្រូវនិងមានអាកប្បកិរិយាជាវិជ្ជមាននៅក្នុងបរិយាកាសណែនាំមនុស្ស។

Job Requirements:

 • Qualification: Bachelor degree or relevant professional qualifications. Applicants with previous working experience in the education industry will be an advantage.
 • Must be proficient in both Khmer and English, and able to translate official documents between the two languages.
 • Highly motivated and able to work independently to achieve targets
 • Strong work ethics, responsible and a positive attitude in a people-oriented environment.

អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះនិយោជិក:

បេក្ខជនដែលទទួលបានជោគជ័យនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងបូករួមជាមួយ នឹងកំរៃជើងសារដែលទាក់ទាញ។ EAMU គឺជាអង្គការមានឱកាសស្មើភាពគ្នា។

    ប្រាក់ខែ: ប្រាក់ខែមូលដ្ឋានត្រូវបានផ្តល់ជូនបូកបន្ថែមនឹងកម្រៃជើងសារ។ អាចចរចាបាន។
    ប្រភេទការងារ: ពេញម៉ោង
    ម៉ោងធ្វើការ: ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍
    ធានារ៉ាប់រង ការឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលមានជម្ងឺ
    ប្រាក់រង្វាន់ចំនួន 13 ខែបូករួមទាំងប្រាក់បន្ថែមរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗបូករួមទាំងប្រាក់រង្វាន់ក្រុមផង

Benefits to employee:

The successful candidate will be paid a competitive salary plus attractive commission. EAMU is an equal opportunity organisation.

 • Salary: A Basic salary is provided plus the commission. Negotiable.
 • Position: Full time
 • Working hours: Monday to Saturday
 • Insurance, Annual Leave, Sick Leave Allowance
 • 13 months’ bonus plus individual target bonus plus team bonus

How to apply?

Interested applicants are requested to submit a cover letter with CV and a recent passport size photo and salary expectation via email to EAMU at career@eamu.edu.kh. Transcripts and other supporting documents are to be included in the application. Please write your email subject title in this format: Job codePositionYour full name.

We regret that only short-listed candidates will be contacted for interview.